Közlési feltétel

A Magyar Edző, a Magyar Edzők Társaságának módszertani és
továbbképző folyóirata évente négy alkalommal jelenik meg

A kéziratokat egy példányban, szimpla sortávolsággal, 12-es betűnagysággal kérjük elkészíteni. A kéziratot számítógépes adathordozón (lehetőleg e-mailen vagy CD-n) kérjük elküldeni. A dokumentumokat “stílus” alkalmazása nélkül Word, a táblázatokat Excel, a grafikonokat, ábrákat, képeket JPEG formátumban várjuk. A kézirat, táblázat, ábra azonosításához kérjük az összes információt megadni: könyvtár-, file-, munkalapnév stb.

A kézirat gépelt terjedelme az 5, az ábrák, táblázatok a 3 gépelt oldalt lehetőleg ne haladják meg.
A táblázatokat és ábrákat a szövegtől elkülönítetten, táblázatonként és ábránként külön-külön file-ként elmentve kérjük mellékelni. A táblázatokat fölül, az ábrákat alul számozással és címmel kérjük ellátni. Az ezeken szereplő jelek, rövidítések magyarázata is szerepeljen, azaz: a táblázatok és ábrák a szövegtől függetlenül is érthetők, értelmezhetők legyenek. A táblázatok, ábrák címét magyar és angol nyelven kérjük megadni (Pl. 1. ábra /Fig. 1.. Térd feszítés, hajlítás/ Knee extension, flexion). A táblázatok és ábrák helyét – a szövegben ezekre hivatkozva – (pl. 2. ábra helye!) jelölni kell.

Az első oldal a szerző(k) nevével (“dr” és egyéb cím vagy beosztás megjelölése nélkül) kezdődjön, alatta az intézet, intézmény nevét kérjük megjelölni. Ez alatt a tanulmány (kifejező, de minél rövidebb) címe következzen nagy kezdőbetűvel és kis betűkkel folytatva. Maximum 20 soros összefoglalót kérünk, alatta a kulcsszavakkal (maximum 5).

Az összefoglaló tartalmazza a kérdésfeltevést, az eredményeket és a következtetést. Az összefoglalókat követő tanulmány szövegét célszerű bevezetésre, a módszerekre, az eredményekre, a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. Az új bekezdések a sor elején kezdődjenek, és ezt sorkihagyás (ne behúzás) jelezze. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek.

Az irodalomjegyzékben folyóiratnál: a szerző(k) neve, a megjelenés éve, a mű címe eredeti nyelven, a folyóirat neve, a lapszám, a terjedelem: kezdő és befejező oldalszám szerepel.
Pl.: Friedmann, B. – Bärtsch, P. (1999): Möglichkeiten und Grenzen des Höhentrainings im Ausdauersport. Leistungssport, 3. 43-48.

Könyvnél: a Szerző(k) neve a megjelenés éve, a könyv címe (eredeti nyelven), a kiadó neve, városa, esetleg a könyv utolsó számozott oldalszáma.
Pl: Carl, K. (1983): Training und Trainingslehre in Deutschland. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf. 298 p.

A szöveg közben a hivatkozás a szerző(k) nevével és az évszámmal történjen, pl. Friedmann (1999). Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzőnek a nevét és levelezési címét (e-mail címét), akit az esetleges érdeklődők további információkért megkereshetnek.

A Szerkesztőség