Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat2018-10-03T09:13:15+00:00

A Magyar Edzők Társasága (továbbiakban MET) honlapján megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a MET nem vállal felelősséget.

A MET nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A MET honlapján keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a MET részére juttatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a MET tulajdonába kerül át, azt szabadon felhasználhatja.

AZ ADATKEZELŐ

Magyar Edzők Társasága 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.

A MET az adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi. A MET az adatkezelési tevékenységét 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR-Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) alapján a 29-es munkacsoport állásfoglalásainak és a tagországi vonatkozó szabályozásoknak figyelembevételével végzi.

A WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A KEZELT ADATOK: A portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági vagy hatósági megkeresés esetén adjuk ki.

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookie-k elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az egyes adatkezelők (pl.: Google Analytics) tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, amelyeken a személyes adatai is szerepelnek.

Munkatársaink és tisztségviselőink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásait betartjuk.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot (tagsági regisztráció, hírlevélre regisztráció) a szolgáltatások működtetése (hírlevél kézbesítése, fórum, hozzászólások használatának biztosítása), illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A fórum hozzászólások során hozzánk került aktuális IP címet a kulturált, felelős hozzászólások biztosítása, valamint a fórum biztonsága érdekében rögzítjük.

A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint szerkesztői munkánk során használjuk fel.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Érintett által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését: hírlevelünk esetében leiratkozáskor törlődik az Érintett címe, ha pedig regisztrációja törlését kéri, a felhasználói neve megmarad, hiszen az egyes hozzászólásokat csak így lehet megkülönböztetni. Minden más adat – e-mail címe és az önként megadott információk – törlődnek. A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Munkatársunkkal való személyes kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatokat a minden érintetti adatot az adatkezelő a megadott adatok tartalmának és a kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárásnak megfelelően minősít. A jogszabályi környezet által meghatározott adatokat a jogszabályban meghatározott őrzési időt követően az adatkezelő jogos érdekkörben nyilvántartott adattá minősít, amennyiben a jogszabályban meghatározott őrzési idő lejárata a fizetésképtelenségi eljárás záráshoz kapcsolódó irattári tervben meghatározott selejtezési időt megelőzően lejár. Azokat az személyes adatokat, amelyeket szerződéses jogviszony létrejötte során (pl. vagyonértékesítési eljárás) használ fel az adatkezelő, a szerződés lejártát követően minden érintetti adatot az adatkezelő jogos érdekkörben nyilvántartott adattá minősít, amennyiben szerződéses jogviszony lejárata a kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárás záráshoz kapcsolódó irattári tervben meghatározott selejtezési időt megelőzően lejár.

A WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FUNKCIONÁLIS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A MET weboldali szolgáltatási hoz kötődő nyilvántartásai (https://magyaredzo.hu)

A weboldali szolgáltatások tekintetében a MET weboldala három szintű jogosultsági rendszert biztosít.

A honlap bárki által elérhető nyilvános felületén elérhető információk olyan közérdekű és nyilvános adatokból, webes hivatkozásokból állnak, amelyek nem tartalmaznak rendszeres és tömeges személyes adatokat. A személyes adatok tekintetében a hírek és cikkek tartalmazhatnak természetes személyekre utaló személyes jellegű adatokat, fotókat.

A regisztrált felhasználók által elérhető felületek lehetőséget biztosítanak a szervezet zártkörű szolgáltatásaihoz történő hozzáférést, védett elektronikus kapcsolattartást (nem BKSZ hitelesítésű). Itt van lehetősége a tagoknak, KEP vagy Szövetségi Koordinátori program résztvevői számára a személyes autentikációt követő belső oldalakhoz történő hozzáférésre.

Adminisztrátori hozzáférési szint, a weboldal tartalmak és szerkezetének módosításához szükséges jogosultságokat biztosítja.

A weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások és azok használata esetében kezelt adatok:

Belépési nyilatkozat magánszemélyek és szervezetek részére (online, offline)

Magyar Edző újságra előfizetők részére (online)

 • Név (kötelező)
 • Levelezési cím:
  • Irányítószám:
  • Város:
  • Utca – házszám:
 • Megye:
 • Telefon:
 • Email cím (kötelező)
 • Számlázási név/cím:
  • Irányítószám:
  • Város:
  • Utca – házszám

Regisztrált MET tagok belépése

Rendezvényre jelentkezés

Feliratkozás hírlevélre

Kapcsolat

 • szöveg
 • név
 • e-mail cím
 • Hozzászólás írása
  • szöveg
  • név
  • e-mail cím

 

ONLINE BELÉPÉSI NYILATKOZAT MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Az adatkezelés célja tagsági viszony létrehozása

Kezelt adatok:

 • Név (kötelező):
 • Levelezési cím:
  • Irányítószám:
  • Város:
  • Utca – házszám:
  • Megye:
 • Mobil telefon:
 • Vezetékes telefon:
 • Email cím (kötelező):
 • Számlázási név/cím:
  • Név (kötelező):
  • Irányítószám:
  • Város:
  • Utca – házszám:
  • Megye:
 • Adószám:
 • Nyelvismerete:
 • Edzői munkahelye:
 • Edzői beosztása:
 • Legmagasabb edzői végzettség/kitüntetés (kötelező) (sportoktató, sportedző, szakedző, mesteredző):
 • Megszerzés éve: (kötelező)
 • Sportága, amelyben edzői munkát végez:
 • Legmagasabb iskolai végzettsége:
 • Születési éve:
 • Intézmény/Munkahely:
 • Szekció részvétel:

Adatkezelő: MET

Adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke

Tényleges adatkezelés helye: papír alapon és online jelentkezés esetében https://magyaredzo.hu

Adatok kezelésének időtartama: A szervezet vagy annak jogutódjának fennállásáig tárolja és kezeli.

HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS ADATVÉDELMI ALAPADATAI

Adatkezelés célja: Hírlevél kiküldése ill. regisztrációhoz kötött weboldal tartalmak (speciális hírek, vitaanyagok) biztosítása. Az új hírek, hírlevelek tartalmát, a közzététel módját és időpontját a titkár határozza meg.

Adatkezelő: MET

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása felhasználói regisztráció által.

Tényleges adatkezelés helye: https://magyaredzo.hu

Adatkezelő által kezelt személyes adatok:

 • Családi és utónév:
 • Felhasználói név:
 • Email cím:
 • METi azonosító

Adatok kezelésének időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonása

Adatfeldolgozó:  MET

AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

A Munkavállaló/Megbízott tudomásul veszi, hogy a Munkaadó/Megbízó tevékenységi körében Alvállalkzókkal Adatfeldolgozókkal áll kapcsolatban. A MET/Megbízó a Munkavállaló/Megbízott személyes adatait adatfeldolgozás céljából továbbítja (az adattakarékosság elvének figyelembe vételével) a következő adatfeldolgozók számára és céllal:

Üzemorvos:                  szakmai egészségügyi alkalmasság ellenőrzése, fenntartása.

A könyvelő                   számviteli, könyvviteli feladatok ellátását végző GT.

Bérszámfejtő                a bérek számfejésével és utalás előkészítésével foglalkozó GT.

Könyvvizsgáló             a MET/Megbízó célszerű és ésszerű gazdálkodását vizsgáló Gt, vagy természetes személy.

Webhosting szolgáltató            informatikai fejlesztő és üzemeltető

Informatikai eszköz üzemeltetője        rendszerüzemeltető

Adatok átadása címzettek részére

 • Nemzeti Adó és Vámhivatal
 • Fővárosi és Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága
 • Fővárosi és Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítás szerve
 • Igazságügyi Minisztérium, más központi államigazgatási szervek

Egyéb, jogszabályon alapuló adatközlési kötelezettség címzettje

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen,

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését
 • Hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.
 • Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
 • A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Adatvédelmi főhatóság

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu