A sportpszichológiai alapjai, területei konferencia 2018.április.17.